Powrót do wyników wyszukiwania Dodane 10 lipca 2020

Prawa i obowiązki wspólnika

Oferuję

Dodaj do:

Opis:

Syndyk Masy Upadłości A.S.M. Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu sprzeda z wolnej ręki prawa i obowiązki wspólnika spółki Endhotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000331324) za najwyższą zaoferowaną kwotę.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł na rachunek bankowy masy upadłości A.S.M. Inwestycje sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o numerze 68 1540 1030 2103 9126 6888 0001, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.
Złożona oferta winna być pod rygorem jej odrzucenia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.
Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 601710788 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: ***@k******.pl.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2020 r.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.


zadaj pytanie ogłaszającemu


Twój e-mail*
Twoja wiadomość*

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...